MICHAŁ Składanowski for THE FLOW HOUSE ” Solitaire”