Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym zdjęć zawartych w formularzu castingowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ang. GDPR – General Data Protection Regulation) w związku z realizacją zgłoszenia. Powyższe dane niezbędne do przetworzenia zapytania ofertowego (rekrutacji) podaje dobrowolnie. Zostałem /am poinformowany /a,
że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz zapomnienia. Przeczytałem/am, zrozumiałam/em i przyjmuję
do wiadomości politykę bezpieczeństwa danych oraz zasady rekrutacji obowiązujące w agencji EMBASSY MODELS.

I agree on processing of my personal data, including the photos enclosed to the application form, according to the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). The consent is given for the purpose of processing the application form. I declare that the required information which is needed to look into the request for proposal is provided voluntarily. I was informed that I have the right to access my personal data, revise it, object to processing it or to erase it. I have read, understand and acknowledge the data protection policy and the rules of the application process that are operative at EMBASSY MODELS.

Apply on-line

    IN THIS LINK YOU WILL FIND A MINI-TUTORIAL ON HOW TO PREPARE FOR THE MEETING.